Czy istnieje możliwość wskazania osoby uprawnionej do odbioru świadczeń na wypadek śmierci Ubezpieczonego?
Tak. W takim przypadku należy się zgłosić bezpośrednio do Ubezpieczyciela. Zgłaszając chęć ustanawiania osoby uposażonej lub osób uposażonych, bo może ich być wiele. W przypadku gdy nie ma takiej osoby w przypadku Twojej śmierci ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie zgodnie z prawem spadkowym. Warto zapoznać się dokładnym wyjaśnieniem kwestii spadkowychtutaj
10 z 79 uznało to za pomocne.