Czy mając Legitymację ISIC jestem ubezpieczony także na uczelni?
Jeśli Twoja legitymacja posiada pakiet ubezpieczeniowy np. NNW w Polsce to zakres tego ubezpieczenie obejmuję również naukę. Ubezpieczenie można rozszerzyć o Odpowiedzialność Cywilną podczas praktyk i staży.
Rozszerzenia można dokonaćdoubezpieczając się
34 z 145 uznało to za pomocne.