Czy mając Legitymację ISIC jestem ubezpieczony także na uczelni?
Jeśli Twoja legitymacja posiada pakiet ubezpieczeniowy np. NNW w Polsce to zakres tego ubezpieczenie obejmuję również naukę. Ubezpieczenie można rozszerzyć o Odpowiedzialność Cywilną podczas praktyk i staży.
Rozszerzenia można dokonaćdoubezpieczając się
22 z 122 uznało to za pomocne.