Czy ubezpieczenie obejmuje KL (Koszty Leczenia) na terenie Polski?
Nie*. Ubezpieczenie kosztów leczenia nie dotyczy leczenia na terenie Polski.

Na terenie RP ważne jest wyłącznie ubezpieczenie NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków). Koszty Leczenia na terenie polski pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia, pamiętaj aby regularnie sprawdzać czy jesteś zgłoszony do ubezpieczenia w ramach studiów. Często wypisanie z ubezpieczenia następuję po zakończeniu pracy tymczasowej, gdzie Twój pracodawca wyrejestrowuje Cie z ubezpieczenia, a uczelnia nie ma informacji, że powinna ponownie zgłosić cię do bezpłatnego ubezpieczenia dla uczniów i studentów.

* Oferujemy ubezpieczenie Kosztów Leczenia na ternie Polski wyłącznie dla obcokrajowców
25 z 126 uznało to za pomocne.