Koronowirus informacje
Kwestia odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie koronowirusa ogranicza się do leczenia i postępowania zgodnego z zalecaniami lekarskimi i warunkami ubezpieczenia w przypadku zachorowania na tą chorobę*

* w przypadku gdy zachorowanie powstało w następstwie wyjazdu za granicą w kraju w którym został wprowadzony stan wyjątkowy, lub istniał zakaz podróży do tego kraju niestety zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczeń, ubezpieczenie nie funkcjonuje. Wypisy z OWU:
ISIC BOT
Paragraf 7
Punkt 2. Odszkodowanie lub świadczenie nie przysługuje w przypadku: podpunkt 1) istnienia przeciwwskazań lekarskich co do odbycia podróży zagranicznej;

Punkt 3. Odszkodowanie lub świadczenie nie przysługuje ponadto, jeżeli zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową wystąpiło wskutek: podpunkt 5) działań wojennych, stanu wyjątkowego, udziału w marszach protestacyjnych i wiecach;

pełne warunki OWU https://www.isic.pl/pl/ogolne-warunki-ubezpieczenia.html

Jak to interpretować? 

Jeśli zachorowanie wystąpiło przed ogłoszeniem zakazem wyjazdu, ubezpieczenie obowiązuje. Jeśli zachorowała Pani w kraju w którym wprowadzona stan wyjątkowy nie obowiązuje z uwagi na niemożliwość sprawnego funkcjonowania ubezpieczyciela w danym rejonie.Niezależnie od tych włączeń, zawsze należy skontaktować się z ubezpieczycielem, który posiada niezbędne informacje i może podjąć decyzje niekoniecznie wynikające wprost z zapisów ogólnych warunków ubezpieczeń.
Kwarantanna, zmiany lub odwołania lotów, przerwanie lub wydłużenia podroży lub inne kwestie bezpośrednio nie związane z zachorowaniem nie są objęte ubezpieczeniem.
14 z 84 uznało to za pomocne.