Ratownictwo, akcja poszukiwawcza.
Ubezpieczenie  pokrywa koszty akcji poszukiwawczej. Koszty leczenia i transportu z miejsca zdarzenia do lekarza, a w razie potrzeby także do Polski - zostaną pokryte w ramach ubezpieczenia . Szczegóły znajdziesz wogólnych warunkach ubezpieczeń
8 z 53 uznało to za pomocne.