Czy w Unii Europejskiej przysługuje mi darmowe leczenie? (EKUZ)
Podczas wyjazdów zalecamy posiadane zarówno karty EKUZ jaki polisy pokrywającej koszty leczenia i ratownictwa

Obywatele Unii Europejskiej / EFTA* mają prawo do korzystania z publicznej służby zdrowia na takich samych prawach jak rezydenci danego kraju. Oznacza to, że jeśli obywatele Malty mają bezpłatne leczenie to podczas pobytu w tym kraju też możemy skorzystać z takich samych świadczeń jak oni. Warto jednak zaznaczyć, że koszty ratownictwa i poszukiwań praktycznie we wszystkich krajach poza Polską są obarczone już opłatami i w takim wypadku jeśli złamiemy nogę podczas górskiej wędrówki lokalny szpital wyleczy nas za darmo, ale koszt transportu do szpitala będzie płatny.
Wszystkie świadczenia lecznicze na terenie Uni Europejskiej są realizowane na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w skrócie EKUZ ang. European Health Insurance Card (EHIC). Wyrobienie takiej karty jest bezpłatne i przysługuje osobą objętym ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce.Jak wyrobić kartę EKUZ

*EFTA - Liechtensteinie, Islandii, Szwajcarii i Norwegii
EKUZ nie jest honorowana na terenie Andory i Monako.
36 z 131 uznało to za pomocne.