Jadę na narty, snowboard, idę w góry czy jestem ubezpieczony?
Podstawowy pakiet ubezpieczeń kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych zawiera w amatorskie uprawiane sportów, również w zakresie wyczynowym. W przypadku sportów ekstremalnych oraz sportów wysokiego ryzyka wymagane jest rozszerzenie pakietu.

Sporty ekstremalne – rodzaje aktywności fizycznej, która niesie za sobą duże prawdopodobieństwo wypadkowości dla osób ją uprawiających. Za sporty ekstremalne uznaje się wspinaczkę skalną, lodową, taternictwo, alpinizm, himalaizm, speleologię, buldering, canyoning, trekking powyżej 2500m, sporty i sztuki walki, sporty obronne, nurkowanie poniżej 15m, freedriving, kajakarstwo górskie, rafting, hydrospeed, kitesurfing, windsurfing, wakeboarding, szybownictwo, pilotowanie samolotów lub śmigłowców, motolotniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, skoki ze spadochronem, kiteboarding, jazdę na motorach, quadach i rowerach po specjalnie przygotowanych trasach (muldy i przeszkody), bangee, zorbing, skoki narciarskie, oraz jazdę poza wyznaczonymi trasami, w tym jazdy wyczynowe, udział w rajdach i wyścigach pojazdów wodnych, lądowych lub powietrznych, wyprawy do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi

wyczynowe uprawianie sportu – forma aktywności fizycznej polegająca na uprawianiu dyscyplin sportu w celu uzyskania, w drodze rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych przez osoby będące członkami wszelkiego rodzaju klubów, związków i organizacji sportowych, jak również uczestnictwo w treningach, zgrupowaniach, seminariach i obozach szkoleniowych lub zawodach. W rozumieniu Umowy, wyczynowym uprawianiem sportu nie jest profesjonalne uprawianie sportu (tj. w celach zarobkowych);
30 z 130 uznało to za pomocne.