Co to jest NNW?
NNW to skrót od terminu "Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków" Najprościej rzecz ujmując są to następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu albo śmierć Ubezpieczonego. Odszkodowanie obejmuje procentowy uszczerbek na zdrowiu oraz koszt nabycia środków pomocniczych (protezy, stabilizatory etc.) do 20% sumy gwarancyjnej oraz zasiłek z tytułu pobytu w szpitalu.
21 z 125 uznało to za pomocne.