Piłem alkohol, zażywałem narkotyki czy otrzymam odszkodowanie?
Odszkodowanie lub świadczenie nie przysługuje jeżeli zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową wystąpiło wskutek:- prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, leków psychotropowych lub innych podobnie działających środków lub bez wymaganych uprawnień do prowadzenia tego pojazdu;- zatrucia alkoholem, narkotykami, lekami psychotropowymi lub podobnie działającymi środkami;- działania Ubezpieczonego po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, po zażyciu narkotyków, leków psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
Reasumując, pijesz i zażywasz na własną odpowiedzialność, a to co zrobisz sobie lub innym będąc w tym stanie kosztuje więcej niż utrata godności.
Twoja odpowiedź pomoże nam udoskonalić tę usługę. Jesteśmy bardzo wdzięczni za opinie.