Postępowanie w razie wypadku w Polsce
W razie nieszczęśliwego wypadku powstałego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej należy dokonać zgłoszenia szkody w Wiener TU S.A. telefonicznie pod nr +48224696969 lub mailem na adres: kontakt@wiener.pl
Pamiętaj, aby przy zgłaszaniu szkody podać numer polisy. Numer polisy jest zawarty na świadectwie ubezpieczeniowym . Świadectwo ubezpieczeniowe możesz pobrać tutaj
14 z 109 uznało to za pomocne.