Czy wydatki poniesione za granicą na lekarstwa są pokrywane z KL?
Tak. Jeżeli za granicą lekarz wystawi Ci rachunek za wizytę albo zapłacisz za receptę na leki, to na podstawie oryginalnych rachunków przysługuje Ci zwrot poniesionych kosztów.

Pamiętaj, aby mieć dokument potwierdzający zalecone lekarstwa (np kopia recepty)

Musisz jednak pamiętać, że wydatki do kwoty nieprzekraczającej równowartości 50 euro pokrywasz we własnym zakresie. Zwrot tych kosztów następuje po zgłoszeniu szkody.
24 z 126 uznało to za pomocne.