Kto płaci w szpitalu za granicą - posiadacz legitymacji czy ubezpieczyciel?
To zależy od rodzaju wypadku, zachorowania.
W przypadku wizyt ambulatoryjnych realizowanych w szpitalu jesteś zobowiązany do pokrycia kwoty o równowartości 50 Euro za  rachunek za wizytę, leki, badania.*

Płatności za leczenie szpitalne i specjalistyczne pokrywa ubezpieczyciel, któremu należy zgłosić taka potrzebę.

*na podstawie oryginalnych rachunków przysługuje Ci zwrot poniesionych kosztów. Musisz jednak pamiętać, że wydatki do kwoty nieprzekraczającej równowartości 50 euro pokrywasz we własnym zakresie. Zwrot tych kosztów następuje po zgłoszeniu szkody.


4 z 49 uznało to za pomocne.