Kto płaci w szpitalu za granicą - posiadacz legitymacji czy ubezpieczyciel?
To zależy od rodzaju wypadku, zachorowania.
W przypadku wizyt ambulatoryjnych realizowanych w szpitalu jesteś zobowiązany do pokrycia kwoty o równowartości 50 Euro za  rachunek za wizytę, leki, badania.*

Płatności za leczenie szpitalne i specjalistyczne pokrywa ubezpieczyciel, któremu należy zgłosić taka potrzebę.

*na podstawie oryginalnych rachunków przysługuje Ci zwrot poniesionych kosztów. Musisz jednak pamiętać, że wydatki do kwoty nieprzekraczającej równowartości 50 euro pokrywasz we własnym zakresie. Zwrot tych kosztów następuje po zgłoszeniu szkody.


20 z 112 uznało to za pomocne.