Co to jest udział własny? Czy jeżeli zachoruję za granicą i wydam na lekarza i recepty 200 zł to Ubezpieczyciel zwróci mi 200 czy 50 zł?
Udział własny to kwota, do której ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności. Obecnie oferowane polisy nie posiadają udziału własnego (franszyzy redukcyjnej)
8 z 56 uznało to za pomocne.