Co to jest udział własny? Czy jeżeli zachoruję za granicą i wydam na lekarza i recepty 200 zł to Ubezpieczyciel zwróci mi 200 czy 50 zł?
Udział własny to kwota, do której ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności. Obecnie oferowane polisy nie posiadają udziału własnego (franszyzy redukcyjnej)
22 z 117 uznało to za pomocne.