Czy szkody powstałe w związku z użytkowaniem roweru będą pokryte przez OC?
Jeżeli dopłaciłaś/eś do podstawowego zakresu ubezpieczenia i wykupiłaś/eś m.in. ubezpieczenie OC, to ewentualne szkody spowodowane przez Ciebie podczas jazdy rowerem są objęte ubezpieczeniem.
26 z 117 uznało to za pomocne.