Co jest potrzebne, żeby wyrobić ITIC (legitymacja nauczycielska)?
Do wystawienia ITIC potrzebna jest ważna legitymacja  lub zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające status nauczyciela  oraz jedno zdjęcie (format legitymacyjny).

10 z 31 uznało to za pomocne.