Co jest potrzebne, żeby wyrobić ISIC?
Do wystawienia ISIC potrzebna jest ważna legitymacja szkolna/studencka lub zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające status ucznia/studenta oraz jedno zdjęcie (format legitymacyjny).
11 z 30 uznało to za pomocne.